Tervetuloa

Kudos on nuorehkojen humanistisen alan tutkijoiden kollektiivi. Työskentelemme samassa talossa Tampereen Tammelassa, mutta jaamme myös tutkimuksen tekemisen yleisiä lähtökohtia. Uskomme monitieteiseen ja moniarvoiseen tutkimukseen, jossa useampi mielipide ja näkökulma parantavat tutkimuksen avoimuutta ja luotettavuutta.

Kollektiivimme syntyi vastaamaan tieteellisen vertaistuen tarpeeseen. Kokoonnumme tarvittaessa käsittelemään jonkun jäsenen artikkelia, tutkimussuunnitelmaa tai hankeajatusta. Jotkut kollektiivin jäsenet ovat myös kirjoittaneet yhteisjulkaisuja ja pitäneet yhteisesitelmiä, ja tätä aiomme tehdä enemmänkin. Tavoitteenamme on toimia yhteisönä, jonka sisäinen, perinteiset oppialarajat ylittävä yhteistyö voi johtaa uusiin ja odottamattomiinkin avauksiin ja tuloksiin.

Tämä sivusto toimii meille keinona esitellä työtämme siitä kiinnostuneille sekä nostaa esiin meitä askarruttavia ja tärkeäksi kokemiamme teemoja. Sivusto toimii myös matalan kynnyksen julkaisukanavana ideoille, jotka eivät ole vielä löytäneet lopullista muotoaan.

 
TUTKIJAT
FM etnomusikologi, tohtoriopiskelija. Toiseus ja eksotismi, maailmanmusiikki, jälkikoloniaalisuus, eteläaasialaiset musiikkikulttuurit, populaarimusiikkiteollisuus maailmalla, soveltava etnomusikologia. 
FM etnomusikologi, tohtoriopiskelija. Pieni äänitetuotanto (Suomessa), musiikkiteollisuus ja internet, musiikkiteollisuus ja valta, populaarimusiikin kulttuuripolitiikka, populaarimusiikin ja -kulttuurin tutkimus. 

Joonas Keskinen 
FM etnomusikologi. Musiikkiteknologia, musiikin käyttö, (populaari)musiikin historia, musiikki ja muisti, musiikin globalisoituminen, lokalisoituminen ja glokalisoituminen.

Pekko Käppi 
FM etnomusikologi. Suomalainen kansanmusiikki, erityisesti lauluperinteet, jouhikko ja vanhat eurooppalaiset jousisoittimet, kansanomainen improvisaatio ja muuntelu soitto-ja lauluperinteessä.

Mikko Pollari 
FM, historian tohtoriopiskelija. Aatehistoria, kansakunnat ja ylirajaisuus, yksilö ja yhteisöt, elämäkerrallinen tutkimus, työväenliikkeen historia.