JOONAS KESKINENFM etnomusikologi

Minua kiinnostavat musiikin erilaiset funktiot yksilö- ja yhteisötasolla. Mihin tarkoitukseen musiikkia käytetään ja miten käytettävä musiikki valikoituu? Erityisesti olen kiinnostunut populaarimusiikin (ts. kaupallisen musiikin) käytöstä ja valintaprosessista. Olen kiinnostunut myös musiikkiteknologian historiasta ja pro gradu -tutkimukseni käsittelikin CD-teknologian saapumista Suomeen 1980-luvulla. Mielenkiintoinen kysymys on myös, miten musiikkiteknologia, aina soittimista äänentoisto- ja tallennuslaitteisiin, on vaikuttunut musiikin käyttöön ja sille annettuihin merkityksiin?

Populaarimusiikin historia kiehtoo minua myös kansainvälisellä tasolla. Kuinka erilaiset musiikkityylit ja vaikutteet ovat levinneet maailmalla historian saatossa? Minkälaisia merkityksiä tietyille populaarimusiikin ja sitä ympäröivän populaarikulttuurin symboleille annetaan eri kulttuureissa eri aikoina? Minkälaisten muiden kulttuuri-ilmiöiden mukana musiikki liikkuu? Näitä kysymyksiä olen toistaiseksi tarkastellut lähinnä Suomen ja Kiinan populaarimusiikin historiassa ja nykypäivässä.

Työskentelen Kulttuuriosuuskunta Uulussa ja Maailman musiikin keskuksessa koulutuspalveluiden suunnittelijana, musiikkiohjaajana ja muusikkona. Vastaan myös yrityksemme Uulun taloushallinnosta ja toimin sen hallituksen jäsenenä. Vuodesta 2011 olen työskennellyt musiikkiohjaajana erityisesti ikäihmisten parissa. Työni kautta minussa on herännyt kiinnostus myös ikäihmisten musiikillista menneisyyttä ja nykyisyyttä kohtaan. Minkälaista roolia esimerkiksi lapsuuden musiikki näyttelee muistisairaiden nykyisyydessä? On myös mielenkiintoista seurata ikäihmisten sanoitus- ja sovitusprosessia yhteisösävellystyöpajoissa: miten ennakkokäsitykset ja historia ohjaa tämän päivän valintaprosessia?