MIKKO POLLARI


Kuva: Hanna-Leena Nissilä
FM, historian tohtoriopiskelija
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Tampereen yliopisto
s-posti: mikko.pollari[at]uta.fi

Lähtökohtani historian tutkimuksessa on yksilö ja hänen aina omalaatuinen tapansa käsittää aikansa. Erityisen kiinnostavaksi koen yhteisöllisten käsitteiden rakentamisen ja rajaamisen ja näiden rajojen ylittämisen, sopimattomuuden. Tämä on johtanut minut muun muassa teosofian, tolstoilaisuuden ja sukupuoliradikalismin kaltaisten aiheiden äärelle.

Olen jatko-opiskelijana Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä ja teen väitöskirjaa teosofian ja suomalaisen työväenliikkeen myrskyisästä suhteesta 1900-luvun alkuvuosina. Tutkimalla työväenliikkeeseen sopimattomaksi katsotun teosofian herättämää keskustelua pureudun aikalaisten tekemiin työväenaatetta koskeviin rajauksiin, jotka kertovat heidän tavastaan käsittää maailmaa. Perehdyn siihen, miten liikkeeseen kiinnittyvät yksilöt rakensivat ja rajasivat työväenliikkeeksi kutsumaansa "kuviteltua yhteisöä" ja sen aatesisältöä. Tutkimukseni valmistuttua uskon myös pystyväni vastaamaan kysymykseen siitä, miksi he näin tekivät. Lähestymistapaani ovat vaikuttaneet erityisesti Markku Hyrkkäsen (2002), Benedict Andersonin (2007) ja Rogers Brubakerin (2013) tekstit.

Toisaalta ajan teosofiakeskustelun kautta voi purkaa myös myöhemmän tutkimuksen tekemiä käsitteellisiä rajanvetoja. Jo julkaistu tutkimukseni (Pollari 2012 teoksessa Työväki maahanmuuttajana ja Kauranen & Pollari 2011 teoksessa Labouring Finns) avaa käsitystä valtiorajojen mukaan rajatusta suomalaisesta työväenliikkeestä osoittamalla, että 1900-luvun alkuvuosien työväenliikkeen muotoutumista tutkittaessa on syytä ottaa huomioon myös kansalliset rajat ylittävä vuorovaikutus, erityisesti suomalaisen ja amerikansuomalaisen liikkeen välinen tiivis yhteys.

Aikaisemmin olen tutkinut suomalaista 1900-luvun alun aatehistoriaa keskittyen erityisesti ajassaan marginaalisiin tai lopulta marginaaliin ajautuneisiin aatevirtauksiin (ks. esim. Pollari ym. teoksessa Kansa kaikkivaltias, Kuriton kansa & Pollari Työväentutkimus-vuosikirjassa 2010). Olen työskennellyt useissa tutkimusprojekteissa: Suuri murros 1905 ja kansapuheen variaatiot (2007
–2009), Kirjoitettu kansakunta (2009), Ylirajainen poliittinen mielikuvitus (2010) ja Suomalaisen kirjallisen kulttuurin ylirajaisuus (2012–2013). Esitelmöinyt olen esimerkiksi IABA:n (International Auto/Biography Association) ja ISCH:n (International Society for Cultural History) järjestämissä konferensseissa. Tutkimustyötäni ovat rahoittaneet Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Turun yliopistosäätiö sekä Jalmari Finnen Säätiö.