OPETUS

Kudos-kollektiivi on vuosien mittaan kunnostautunut myös opetuksen saralla. Kursseja ja luentoja on pidetty mm. musiikista ja toiseudesta, kansallisuudesta ja ylirajaisuudesta, musiikkidokumenttielokuvista ja työväenliikkeestä – näistä voimme sopimuksen mukaan tulla puhumaan jatkossakin!

Tässä vielä esimerkkiaiheita menneiltä kursseilta ja luennoilta.
 • Kurssi: Musiikkidokumenttielokuva, yhteiskunta ja kulttuuri (Aaltonen 2016, SeAMK, 3op)
 • Kurssi: Musiikkielämykset ja toiseuden tuottaminen (Aaltonen + vierailevat luennoitsijat 2014 ja 2015, Tampereen yliopisto, 5op)
 • Kurssi: Listening to the “Other”: Identifying Exoticism in Music (Aaltonen 2014, SeAMK, 3op)
 • Kurssi: Music as Culture (Aaltonen 2011–2012, SeAMK, 3op)
 • Kurssi: Musiikkiantropologia (Aaltonen 2010–2011, SeAMK, 3op)
 • Luento: Vihtori Kosonen työväenkirjallisuuden kustantajana. Elvira Willmanista Arto Salmiseen: sata vuotta suomalaista työväenkirjallisuutta -kurssi. (Pollari 2013, Turun yliopisto)
 • Luento: Suomalaisen työväenliikkeen ylirajaisuus 1900-luvun alussa transnationalismi taiteen- ja kulttuurintutkimuksen näkökulmana -kurssilla. (Pollari 2013, Turun yliopisto)
 • Keynote-esitelmä: Sopimatonta sosialismia – seksuaaliradikalismia ja teosofiaa 1900-luvun alun suomalaisessa työväenliikkeessä. (Pollari 2013, Jyväskylän yliopisto)
 • Luento: Toiseus musiikissa (Aaltonen 2012–2016, Sibelius-Akatemia, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto)
 • Luento: Finnish radicalism. Finns and Finland: Sociology of Nation and Ethnicity -kurssi. (Pollari 2009, Tampereen yliopisto)
 • Luento: Ihanteellinen kansa. Asioiden kansallinen järjestys -kurssi. (Pollari, 2008, Turun yliopisto)
 • Luento: Eteläaasialaiset musiikkikulttuurit / Intia & Nepal (Aaltonen 2000–2016, Sibelius-Akatemia, Lahden pääkirjasto, Tampereen pääkirjasto, Helsingin Kirjasto 10)

Alla olevasta kalenterista näkee, missä ja milloin kukin kollektiivin jäsen luennoi, opettaa ja esitelmöi.

Pekko Käppi opettaa jouhikon soittoa Uulutalolla 2010. Kuva: Lari Aaltonen