TUTKIMUS & JULKAISUT

Kukin kollektiivin jäsen tekee omaa, itsenäistä tutkimusta (ks. Tutkijat). Yhteisiä tutkimusintressejä ja meitä kaikkia askarruttavia teemoja ja käsitteitä on kuitenkin useita, kuten:


  • traditio ja kerronta
    Kuva: Lari Aaltonen
  • kulttuurin muutokset ja murrokset
  • nationalismi ja transnationalismi
  • valtavirta ja marginaalit
  • toiseus ja valta
  • rajat ja rakenteet
  • monimuotoisuus ja moniarvoisuus
  • totuus ja tulkinta

Tavoitteenamme on tuoda monitieteistä näkökulmaa ja tulkintoja meitä kiinnostaviin aiheisiin ja edistää ajatusten vaihtoa tutkijoiden kesken.

 

Kollektiivin jäsenten keskeisiä julkaisuja kronologisesti:


2016

Aaltonen, Lari. Crate-Digging Columbuses and Vinyl Vespuccis—Exoticism in World Music Vinyl Collections. Teoksessa Machart, Regis & Dervin, Fred & Gao, Minghui (toim.): Intercultural Masquerade. New Orientalism, New Occidentalism, Old Exoticism. Berlin & Heidelberg: Springer-Verlag, 67–79.

Kaitajärvi-Tiekso, Juho. Alternative Virtuality. Independent Micro Labels Facing the Ideological Challenge of Virtual Music Culture: The Case of Finnish Ektro Records. In Shara Rambarran, Sheila Whiteley (eds.) The Oxford Handbook of Music And Virtuality. New York: Oxford University Press. 

Pollari, Mikko. Maailmojen konfliktista ihanteiden raunioille – marginaalinäkökulma suomalaisen modernisaation historiaan. Kirja-arvostelu. Ennen ja Nyt. Historian Tietosanomat. Julkaistu 7.4.2016.


2015

Heimo, Anne; Pollari, Mikko; Rajavuori, Anna; Salmesvuori, Päivi; Salmi-Niklander, Kirsti ja Seppälä, Mikko-Olavi. Matti Kurikka – Profeetta omalla ja vieraalla maalla. Työväentutkimus-vuosikirja 2015. Helsinki: Työväenperinne ry, 18–25.

Pollari, Mikko; Nissilä, Hanna-Leena; Melkas, Kukku; Löytty, Olli, Kauranen, Ralf & Grönstrand, Heidi. National, transnational and entangled literatures. Teoksessa Heidi Grönstrand, Dag Heede, Anne Heith & Ann-Sofie Lönngren (toim.): Rethinking National Literatures and the Literary Canon in Scandinavia. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2–29.

Pollari, Mikko.The Literally International Adventures of Vihtori Kosonen. Julkaisussa Kirsti Salmi-Niklander ja Kati Launis (toim.): International Influences in Finnish Working-Class Literature and Its Research. Journal of Finnish Studies 18 (2), 35–55.

Pollari, Mikko. Riittääkö rikkautta kaikille? Ennen ja nyt. Historian tietosanomat. Julkaistu 8.1.2015.


2014

Harmainen, Antti & Pollari, Mikko. Biografian mahdollisuuksista ja rajoista työväenliikkeen ja teosofian tutkimuksessa. Teoksessa Heini Hakosalo, Seija Jalagin, Marianne Junila & Heidi Kurvinen (toim.): Historiallinen elämä. Biografia ja historiantutkimus. Helsinki: SKS, 257–271. Teoksen arvostelu.

Kauranen, Ralf & Pollari, Mikko. Revolutionary change, individualism and collectivism. Historicity in anarchist thinking and its socialist critique in early 20th century Finland. Teoksessa Diana Mishkova, Balázs Trencsényi & Marja Jalava (toim.): “Regimes of Historicity” in Southeastern and Northern Europe, 1890–1945. Discourses of Identity and Temporality. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 170–187.


2013

Kaitajärvi, Juho. Musiikin poliittinen ekonomia tuoreen tutkimuksen kohteena. Musiikki 43 (1), 5.

Kaitajärvi-Tiekso, Juho. Ympäristön suojelua musiikin avulla. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti
Alusta! 14.5.2013.
Aaltonen, Lari & Seye, Elina: Musiikkien moninaisuus ei säily ilman tukea
. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti Alusta! 28.2.2013.

Pollari, Mikko: Kansallisrunoilija ja kiistelevä kansakunta. Valfrid Vaseniuksen Runeberg Suomen kansan runoilijana. Teoksessa Marja Jalava, Tiina Kinnunen & Irma Sulkunen (toim.): Kirjoitettu kansakunta. Sukupuoli, uskonto ja kansallinen historia 1900-luvun alkupuolen suomalaisessa tietokirjallisuudessa. Helsinki: SKS, 231 –268.

Pollari, Mikko. Olemmeko koskaan olleet vain kansallisia? Anne Ollila & Juhana Saarelainen (toim.): Kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys. Kulttuurihistoriallisia näkökulmia. Kulttuurintutkimus 30 (2013): 4, verkko-osio 17–19.

Kaitajärvi, Juho. Kuraattorina äänitealalla. Suomalaisten mikrolevy-yhtiöiden rooli internetin aikakaudella: esimerkkinä Fonal Records. Etnomusikologian vuosikirja 24, Helsinki: Suomen Etnomusikologinen Seura, 120–259.


2012

Pollari, Mikko: Teosofia ja 1900-luvun alun suomalaisen ja amerikansuomalaisen työväenliikkeen transatlanttiset yhteydet. Teoksessa Sakari Saaritsa ja Kirsi Hänninen (toim.): Työväki maahanmuuttajana. Väki voimakas 25. Helsinki: Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seura, 46–69.

Grönstrand, Heidi; Kauranen, Ralf; Löytty, Olli; Melkas, Kukku; Nissilä, Hanna-Leena & Pollari, Mikko: Irti kansallisesta kehyksestä. Kulttuurintutkimus 29(2012): 3, 6466.

Pollari, Mikko: Elokuvaohjaaja Härö ja "historiankirjoituksen" mysteeri. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti Alusta! 27.11.2012.
 

2011

Aaltonen, Lari. Väärä paikka, oikea musiikki – pohjoisintialaisen musiikin harjoittamisesta Suomessa. Musiikin suunta 4/2011

Aaltonen, Lari. Soveltava etnomusikologia. Musiikin suunta 4–1/2010/2011.

Aaltonen, Lari & Keskinen, Joonas. Yrittämisen luova taito. Kulttuuriosuuskunta Uulun kokemuksia taide- ja kulttuuriyrittämisestä. Tutkivan teatterityön keskuksen YLÖS-yleisötyöhanke. 

Kaitajärvi, Juho. Löytöretki uuteen yhteisöllisyyteen. Musiikin suunta 4/2011, 66–67. 

Kauranen, Ralf & Pollari, Mikko: Transnational socialist imagination. The connections between Finnish socialists in the USA and Finland at the turn of the 20th century. Teoksessa Michel S. Beaulieu, Ronald N. Harpelle, and Jaimi Penney, (toim.): Labouring Finns: Transnational Politics in Finland, Canada, and the United States. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 26-49. 


2010

Aaltonen, Lari. ”Kenen laulua nepalilaiset laulavat?”. Musiikin suunta 1/2010

Aaltonen, Lari & Kärjä, Antti-Ville. Mediating Music through Humour – The Birth of Pensselisetä. Musiikki 2/2010.

Käppi, Pekko. Murhaballadeja siis? : ei ainakaan aivan perinteisiä. Musiikin suunta 2/2010. Helsinki: Suomen Etnomusikologinen Seura, 5–9.

Pollari, Mikko: Lemmen salaisuuksien äärellä. Matti Kurikka, Veikko Palomaa ja A. F. Tanner 1900-luvun alun taistelussa sukupuolimoraalista. Työväentutkimus-vuosikirja 2010, 9–14. 


2009

Aaltonen, Lari. Etnomusikologia tekemisen meininkinä. Musiikin suunta 4/2009

Anttila, Anu-Hanna; Kauranen, Ralf; Löytty, Olli; Pollari, Mikko; Rantanen, Pekka & Ruuska, Petri: Kuriton kansa. Poliittinen mielikuvitus vuoden 1905 suurlakon ajan Suomessa. Tampere: Vastapaino.
 

2008

Aaltonen, Lari & Käppi, Pekko & Kaitajärvi, Juho & Sinisalo, Hannu. Kansanmusiikin mestarit -levysarjan esittelyposteri Tampereen yliopistossa Suomen Musiikintutkijoiden 12. symposiumissa 27.29.3.2008.

Käppi, Pekko. "Spontaanisti, stereotyyppisesti, tapailematta tai kangertelematta" : musiikkianalyyttinen katsaus Marina Takalon runolaulurepertuaariin. Etnomusikologian vuosikirja 2008. Helsinki: Suomen Etnomusikologinen Seura, s. 195–220.

Pollari, Mikko; Ruuska, Petri; Anttila, Anu-Hanna; Kauranen, Ralf & Löytty, Olli: Alamaisjärjestyksen konkurssi ja avoin tulevaisuus. Teoksessa Haapala, Pertti; Löytty, Olli; Melkas, Kukku & Tikka, Marko (toim.): Kansa Kaikkivaltias. Suurlakko Suomessa 1905. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Teos, 43–73.